• Agenda Urbana
    Agenda Urbana
    Construíndo un Lalín novo

Segue a xornada en directo: Enlace do directo

A Axenda Urbana de Lalín é a nosa folla de ruta cara un futuro máis sustentable, equitativo, próspero e innovador. Una guía para impulsar o desenvolvemento de Lalín e a calidade de vida dos seus habitantes, co horizonte posto no ano 2030.

O marco da Axenda Urbana Española

O Concello impulsa a elaboración da Axenda Urbana de Lalín, no marco da Axenda Urbana Española, como proxecto piloto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, co obxectivo de converter ao noso concello nun referente para outros municipios de características similares en todo o país.
A Axenda Urbana Española é a referencia que inspira as accións a desenvolver, para que sexan coherentes e sustentables, de acordo cos criterios establecidos na Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable, na Nova Axenda Urbana de Nacións Unidas e na Axenda Urbana para a Unión Europea.

Agenda Urbana

Agenda Urbana

Unha visión compartida

Para construír o futuro de Lalín que todas e todos queremos, é fundamental a colaboración e implicación da cidadanía. Para iso, habilitamos unha canle de contacto constante polo que a cidadanía poderá facernos chegar as súas achegas, ademais dun cuestionario específico enfocado no Plan de Acción da Axenda Urbana de Lalín, que recollerá as accións e proxectos que nos permitirán avanzar de aquí a 2030.
Ademais, axudaranos a obter financiamento doutras administracións para impulsar o desenvolvemento de Lalín. Ao final do camiño esperamos construír un municipio activo e cheo de vida, no privilexiado marco natural e paisaxístico que gozamos.

O NOVO LALÍN

VER O PROXECTO

CONSTRUAMOS O NOVO LALÍN

Os obxectivos estratéxicos son:

Fases do proxecto

A Axenda Urbana de Lalín desenvólvese en catro fases sucesivas, de acordo coa metodoloxía que propón a Axenda Urbana Española.

01

Plan de acción

Nesta fase defínense as ideas, accións e proxectos que quedasen recollidos no Plan de Acción da Axenda Urbana de Lalín. Estas terán distinto grao de concreción, dado que o Plan de Acción debe ser un documento vivo, integrando desde proxectos moi avanzados en canto á súa definición ou execución, até propostas menos definidas pero que poden ser oportunidades de futuro.

02

Sistema de seguimento e avaliación

O Plan de Acción de Lalín debe ser capaz de adaptarse ás novas circunstancias que poida deparar o futuro. Un Sistema de Seguimento e Avaliación baseado en indicadores permiten medir o grao de execución do Plan de Acción e facilita a adopción de medidas correctivas, en caso de ser necesarias.

03

Diagnóstico estratéxico

Esta primeira fase desenvolve un documento de Diagnóstico Estratéxico que recolle o punto de partida de Lalín respecto dos obxectivos estratéxicos que expón a Axenda Urbana Española.

04

Marco estratéxico

Tomando como referencia os obxectivos estratéxicos da Axenda Urbana Española, Lalín establece os seus propios retos e obxectivos prioritarios coa pretensión de sentar as bases do desenvolvemento futuro e da transformación do municipio con horizonte 2030.

Actualidade:

Agenda Urbana

O futuro de Lalín, deseñado no pupitre

Fecha: 02/02/2024

Más de 200 alumnos de 5º e 6º participaron na Axenda Urbana e presentarán as súas propostas en marzo ás visitas aos estudantes de ESO desenvolveranse en febreiro.

Más de 200 alumnos de

Financiamento:

NEXT Generation UE

NextGenerationEU é máis que un plan de recuperación: é una oportunidade única de saír reforzados da pandemia, transformar as nosas economías e sociedades, e deseñar unha Europa que funcione para todos.
O 21 de xullo de 2020, o Consello Europeo acordou un instrumento excepcional de recuperación temporal por un importe de 750.000 millóns de euros. O Fondo de Recuperación garante unha resposta europea coordinada cos Estados Membros para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da pandemia.

Agenda Urbana

Agenda Urbana

Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia

O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR) constitúe o núcleo do Fondo de Recuperación e está dotado con 672.500 millóns de euros, dos cales 360.000 millóns destinaranse a préstamos e 312.500 millóns de euros constituiranse como transferencias non reembolsables.
A súa finalidade é apoiar o investimento e as reformas nos Estados Membros para lograr unha recuperación sustentable e resiliente, á vez que se promoven as prioridades ecolóxicas e dixitais da UE.


Axenda Urbana Española

A Axenda Urbana Española, tomada en consideración polo Consello de Ministros o 22 de febreiro de 2019, é a folla de ruta que vai marcar a estratexia e as accións a levar a cabo até 2030, para facer dos nosos pobos e cidades ámbitos de convivencia amables, acolledores, saudables e concienciados.
Constitúe ferramentas para que todos os actores, públicos e privados, que interveñen nas cidades e que buscan un desenvolvemento equitativo, xusto e sustentable desde os seus distintos campos de actuación, poidan elaborar os seus propios Plans de Acción.

Agenda Urbana
Agenda Urbana